Thursday the 18th - Stichting Kunstbezit Koninklijke Nedlloyd - Powered by WiseDesigners/Web for All
  • Kunstbezit Nedlloyd

  • Kunstbezit Nedlloyd

  • Kunstbezit Nedlloyd

  • Kunstbezit Nedlloyd

  • Kunstbezit Nedlloyd

  • Kunstbezit Nedlloyd

  • Kunstbezit Nedlloyd

  • Kunstbezit Nedlloyd

  • Kunstbezit Nedlloyd

Stichting Kunstbezit Koninklijke Nedlloyd (SKN) is eigenaar van de kunstcollectie en het overige maritieme erfgoed van Koninklijke (P&O) Nedlloyd N.V. en haar voorgangers.

De stichting heeft tot doel het behoud van, en de toegang tot, de collectie. Behoud door het bezit – en eventuele uitbreiding daarvan - van de diverse voorwerpen en door het bijeenhouden van de collectie als geheel en voorts door het plegen van onderhoud en restauratie; toegang door het openstellen van de collectie voor (oud-)Nedlloyd medewerkers alsmede voor andere belangstellenden (ook langs digitale weg).

Mede daartoe heeft de stichting de collectie in langjarige bruikleen gegeven aan de maritieme musea in Rotterdam en Amsterdam. In 2004 is met financiële steun van Koninklijke Nedlloyd en het Nedlloyd Pensioenfonds een nieuwe vleugel aan het Maritiem Museum Rotterdam geopend, de ‘Nedlloyd vleugel’. Aldaar en in het onlangs heropende en geheel vernieuwde Het Scheepvaartmuseum worden tijdens wisselende tentoonstellingen steeds objecten uit de collectie geëxposeerd.

Toekomst
Eind 2019 is besloten een begin te maken met het Project SKN, met als doel de collectie van de Stichting als onderdeel van de algemene ontsluitingscontext maritieme collecties voor alle informatiezoekers toegankelijk te maken door deze collectie qua behoud, beheer en ontsluiting (inclusief digitalisering) volgens het kwaliteitskader 2020 van de Museumnorm te bewerken. Het bestuur van de Stichting is opdrachtgever, het Maritiem Museum Rotterdam en Het Scheepvaartmuseum zijn de opdrachtnemers. Begin 2020 hebben vertegenwoordigers van de Stichting en de beide musea een eerste aanzet gegeven aan de verdere invulling van het projectplan (opzet/organisatie, technische randvoorwaarden, tijdpad/planning, uitvoering en kosten/-financiering). De doorlooptijd en financiering van het Project SKN moet nog worden vastgesteld.