Sunday the 5th - Stichting Kunstbezit Koninklijke Nedlloyd - Powered by WiseDesigners/Web for All
  • Kunstbezit Nedlloyd

  • Kunstbezit Nedlloyd

  • Kunstbezit Nedlloyd

  • Kunstbezit Nedlloyd

  • Kunstbezit Nedlloyd

  • Kunstbezit Nedlloyd

  • Kunstbezit Nedlloyd

  • Kunstbezit Nedlloyd

  • Kunstbezit Nedlloyd

Stichting Kunstbezit Koninklijke Nedlloyd is eigenaar van de kunstcollectie en het overige maritieme erfgoed van Koninklijke (P&O) Nedlloyd N.V. en haar voorgangers.


De stichting heeft tot doel het behoud van, en de toegang tot, de collectie. Behoud door het bezit – en eventuele uitbreiding daarvan - van de diverse voorwerpen en door het bijeenhouden van de collectie als geheel en voorts door het plegen van onderhoud en restauratie; toegang door het openstellen van de collectie voor (oud-)Nedlloyd medewerkers alsmede voor andere belangstellenden (ook langs digitale weg).


Mede daartoe heeft de stichting de collectie in langjarige bruikleen gegeven aan de maritieme musea in Rotterdam en Amsterdam. In 2004 is met financiële steun van Koninklijke Nedlloyd en het Nedlloyd Pensioenfonds een nieuwe vleugel aan het Maritiem Museum Rotterdam geopend, de ‘Nedlloyd vleugel’. Aldaar en in het onlangs heropende en geheel vernieuwde Het Scheepvaartmuseum te Amsterdam worden tijdens wisselende tentoonstellingen steeds objecten uit de collectie geëxposeerd.